محل تبلیغات شما
سینمای ایران و به‌تبع آن فرهنگ نیازمند یک انقلاب فرهنگی است، از همین رو باید معماری نوینی در این زمینه صورت گیرد که منطبق بر خواست مردم، واقعیت‌های اجتماعی و آرمان‌های جامعه باشد. جبار آذین، منتقد و کارشناس سینما : سینمای کودک را این‌گو‌نه ارزیابی کرد: نا‌کارآمدی و ندانم کاری مسئولان و متولیانی که به جای خاستگاه فرهنگی از میان یون انتخاب شده‌اند و سینما را به سبک و سلیقه ی اداره می‌کنند و نمی‌توانند ت کارآمدی را برای آن تبیین کنند سینمای کودک

مقاله همایش ملی فلسفه فقه نظام

خوراکی های برای تقویت چشم

بیمارستان‌ها در آمریکا چگونه است؟

سینما ,سینمای ,فرهنگی ,کودک ,معماری ,جای ,سینمای کودک ,یون انتخاب ,میان یون ,از میان ,فرهنگی از

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها